Online Marketing Freelancer

Op zoek naar een marketing freelancer die jouw bedrijf kan ondersteunen? Vertikaal maakt hoogstaande online marketing mogelijk voor jouw bedrijf. Ruime ervaring in het bedenken van marketing strategieen, inrichten van marketing funnels en het oprimaliseren van advertenties. Maak vrijblijvend kennis met Jurrian, marketing freelancer én partner.

Top beoordeeld

Klanten geven gemiddeld 4.5 ster.

No nonsense aanpaak

Doelgericht freelance werk, zonder overbodige praatjes.

Neem direct contact op

Jurrian van der Mannen
hello@vertikaal.marketing
06 4022 4110